Kindred datterselskap beordret til å opphøre driften i Norge

Trannel International, et datterselskap av Kindred Group, har fått ordre om å opphøre driften i Norge etter å ha blitt funnet...